Што добивате?
  • Детална презентација на вашите апартмани, таа вклучува податоци за Вас како изнајмувач, фотографии од собите, категорија, цена и оддалеченост од важни локации ;
  • Страна и на македонски и на англиски јазик за да можат и странските туристи да имаат пристап ;
  • Опис на вашиот град, галерија со слики како и локални знаменитости, и кога ќе се одржуваат настани или манифестации истите бесплатно ќе се рекламираат заедно со линк до Вашите апартмани ;
  • Не наплаќаме никаква провизија за бројот на резервации ;
  • Гостите директно контактираат со вас ;
Од Вас очекуваме хигиена на апартманите и љубезност со гостите.
*

Контакт