Занимливости

Како можат приватните изнајмувачи да придонесат за развој на културниот туризам?

macedonia

Под терминот културен туризам многумина подразбираат само конференции и форуми на приватно сместување и не сме целосно запознаени со неговото значење.

Што всушност значи културен туризам? Културниот туризам е, по дефиниција, селективна форма на туризам што се однесува на сите оние прошетки и посети надвор од местото на сместување кои се мотивирани од интерес за култура, историја, уметност, традиција или, воопшто, начин на живот во одредена дестинација. 

Македонија има многу што да понуди во овој дел, но треба поддршка од изнајмувачите на апартмани, хотели и други сместувачки капацитети, како и взаемно информирање што се нивниот град може да понуди како би го направиле искуството на посетителот уште подобро.

Што се опфаќа терминот културен туризам?

Кога зборуваме за културен туризам, повеќето од нас се замислуваат за посета на музеи, изложби и концерти, историски локалитети и архитектонски остварувања. Но, ние не сме свесни за тоа колку е широк терминот и на колку начини се користи зборот “културно наследство”.

Културното наследство е сето тоа што е сатиричниот дух на нашиот град или место, се што може да се прикаже или да се зборува. Така се појавуваат културните атракции. 

Но, за приватните изнајмувачи, важно е да се препознаат атракциите на нивниот град, да се цени, да се негува и да се презентира оваа привлечност на атрактивен и разбирлив начин. Многу изнајмувачи, како дел од нивната сместувачка понуда нудат сувенири од домашни или гастрономски производи, а со тоа и ја зголемуваат културната понуда на дестинацијата.

Секој таков напор во врска со други теми во туризмот е значаен чекор кон развојот на културниот туризам. Изнајмувачот треба да размисли што се може да вклучи во понудата за сместување за да помогне во развојот на културниот туризам и на тој начин да помогне во зачувувањето на културното наследство.

Што треба да направите Вие како изнајмувач за да придонесете за развој на културниот туризам?

– Да се поврзете со други изнајмувачи од Вашиот град, па дури и со културните институции и организациите во рамките на дестинацијата

– Да се едуцирате за културните атракции во градот

– Да ги информирате гостите за културните атракции

– Да дадете поддршка на работата на локалните здруженија чии активности се насочени кон зачувување и промоција на културното наследство

– Да пружите помош во организирање на работилници и курсеви за зачувување и промовирање на културното наследство на дестинацијата